Relief International

ریلیف اینترنشنال در ایران

 

سازمان ریلیف اینترنشنال در ایران

سازمان ریلیف اینترنشنال، کار خود را در ایران با پاسخ به زلزله منجیل-رودبار در سال 1990 شروع کرد و از آن زمان تاکنون از جوامع ایرانی آسیب پذیر و پناهندگان افغانستانی در جای جای کشور حمایت می‌کند. سازمان ریلیف اینترنشنال با استقرار دفاتری در یزد، مشهد، تهران و زاهدان، مشارکت و همکاری صمیمانه ای با سازمانهای مردم نهاد داخلی، اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور، انجمن هلال‌احمر ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد. سازمان ریلیف اینترنشنال در موارد اضطراری یکی از همکاران منتخب دولت ایران به شمار می آید. سازمان ریلیف اینترنشنال در حال حاضر از طریق پروژه‌های سلامت، آب، بهداشت و فاضلاب، سرپناه، کمک‌های مالی بی‌قیدوشرط و حمایت مراقبتی، در حال اجرای پروژه‌های بشردوستانه و بلندمدت توسعه ای جهت حمایت از پناهندگان دارای مدرک و نیز مهاجرین فاقد مدرک است. در سال 2017، سازمان ریلیف اینترنشنال برنامه‌های خود را در بخش‌های مذکور، با آغاز برنامه‌های معیشت و آموزش در استان‌های خراسان جنوبی و اصفهان و بررسی های پروژه های برون‌مرزی و مشترک با افغانستان و پاکستان، گسترش خواهد داد.