پروژه ها

ظرفیت سازی

ارتقا ظرفیت‌ یکی از ارکان مشترک تمام برنامه‌های سازمان ریلیف اینترنشنال است، از آموزش داوطلبان افغانستانی در راستای آگاهی بخشی جامعه هدف تا حمایت و ارتقا ظرفیت سازمان های مردم نهاد همکار در زمینه مدیریت سازمانی کارآمد و در راستای افزایش همکاری آنان با مؤسسات دولتی از طریق گفتگو منظم با رویکرد جامعه‌محور منطبق با تعهدات بشردوستانه این سازمان.

برنامه ارتقا ظرفیت‌ سازمان ریلیف اینترنشنال با هدف افزایش و بهبود فعالیت های اجتماعی سازمان های مردم نهاد جهت رویارویی بهتر با نیازها، مشکلات و چالش‌های جوامعی که تحت پوشش آنها هستند، از طریق برگزاری کارگاهای آموزشی، حمایت منظم مربیان و تخصیص کمک‌های مالی به سازمان های همکار جهت اجرای پروژه های مدل ، فرصت استفاده کاربردی و عملی کردن دانش و مهارت‌های کسب کرده در دوره های آموزشی را با به کارگیری روش مشارکتی خلاقی به اجرا درآورد. سازمان ریلیف اینترنشنال بر اساس نیازسنجی جامعی که در سال 2015 در بین سازمان های مردم نهادی که با جوامع پناهنده افغانستانی کار می‌کنند و با همکاری کارشناسان، متخصصین، و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی انجام شد، با طراحی 33 مبحث تخصصی و برگزاری 57 روز کارگاه آموزشی در تهران و مشهد موفق به آموزش 302 شرکت کننده (184 زن و 118 مرد از کارکنان 15 سازمان مردم نهاد ایرانی و افغانستانی و نمایندگان اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی از تهران و سایر شهرها) شد.

11 سازمان مردم نهاد از تهران و 4 سازمان مردم نهاد از مشهد به همراه 2 شعبه شهر مشهد از سازمانهای واقع در تهران در برنامه ارتقا ظرفیت سازمان ها در حوزه های مختلف مدیریت سازمانی کارآمد، اجرا و مدیریت مشارکتی پروژه، تدوین استراتژی‌ سازمانی، بهداشت عمومی، آموزش، معیشت، قربانیان خشونت‌، مهارت‌های رهبری و کار با زنان و کودکان شرکت کرده اند.

آموزش

برنامه های مرتبط با آموزش در سازمان ریلیف اینترنشنال با هدف افزایش دسترسی کودکان افغانستانی به خدمات آموزش و پروش در شهرهای محل سکونت این افراد به شرح ذیل اجرا خواهد گردید.

 • برگزاری کلاس های فشرده پیش دبستانی برای کودکان افغانستانی در سن ورود به دبستان با همکاری سازمان آموزش و پروش استان های مورد نظر و معلمان مدارس.
 • برگزاری دوره های سواد آموزی برای کودکان 10 تا 18 ساله با همکاری نهضت سواد آموزی
 • تجهیز و بازسازی کلاس ها برای مدارس رسمی و / یا مدارس استثنایی
 • >ساخت و بازسازی کلاس ها برای مدارس رسمی و / یا مدارس استثنایی
 • ارائه بسته های بهداشتی و بسته های آموزشی برای کودکان دارای معلولیت
 • توزیع  بسته های بهداشتی و بسته های آموزشی  برای کودکان بازمانده از تحصیل بین سن 7 تا 14 سال
 • ارائه کمک نقدی به منظور تامین هزینه های مربوط به دریافت مدارک موردنیاز ثبت نام و هزینه های مربوط به مدرسه.
 • برگزاری دوره های آموزشی برای مدرسین از جمله تسهیلگران نهضت سوادآموزی و آموزگاران آموزش و پرورش
 • برگزاری کلاس های انجمن والدین / معلم

سلامت

پروژه "پشتیبانی از ارتقای سلامت در بین افغانستانی‌های ساکن ایران"- یزد

این پروژه با هدف ارتقا سلامت و بهداشت در بین افغانستانیهای ساکن یزد ، شناسایی و رفع نیازهای بهداشتی اولیه و اضطراری آنان، مخصوصاً موارد ارجاعی در محله‌های شهری و حومه شهری یزد  از طریق ظرفیت‌سازی داوطلبان سلامت افغانستانی جهت انجام ارزیابی های اولیه خانه به خانه و بازدید و ارزیابی مدارس اجرا شد و اقدام به انجام  فعالیتهای زیر نمود.

 • 84 رابط افتخاری سلامت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان انتخاب شدند  ودر کلاسهای آموزشی برگزار شده توسط معاونت بهداشتی  دانشکاه شرکت کردند.
 • ارزیابی اولیه سلامت و همچنین آموزش و ارتقای سلامت به صورت خانه به خانه برای24767 نفر از اتباع افغانستانی انجام گرفت. در حین بازدید های خانگی بروشورهایی جهت توزیع وارتقا آگاهی و سواد سلامت ذینفعان نیز توزیع شد.
 • 11150 مورد دارای ریسک بالا در جامعه ارزیابی‌ و به مراکز درمانی مربوطه جهت مراقبت ،  درمان و پیگیری ارجاع داده شدند.
 • آموزش بهداشت فردی و تغذیه سالم توسط مربیان پیش دبستانی در 7 مدرسه برای 315دانش آموز انجام گرفت و بسته بهداشتی برای این دانش آموزان توزیع شد.
 • کمک نقدی به واجدین شرایط جهت  مراجعه به پزشک و انجام معاینات اولیه و جهت زایمان در بیمارستان (زایمان ایمن) ارایه شد.

فعالیت های حوزه سلامت در استان سیستان و بلوچستان:

بخش بهداشت و سلامت سازمان ریلیف اینترنشنال در زاهدان، با همراهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زاهدان و سازمان امور اتباع و مهاجرین خارجی استان سیستان و بلوچستان، جهت بررسی و بهبود وضعیت سلامت و بهداشت خانوارهای اتباع افغانستانی ساکن شهر زاهدان به انجام فعالیت های زیر اقدام نموده است .

 • غربالگری

بخش بهداشت و سلامت سازمان ریلیف اینترنشنال اقدام به غربالگری اولیه ی وضعیت سلامت خانوارهای اتباع ساکن زاهدان کرد. طی این مرحله از پروژه  که برای اولین بار در شهر زاهدان انجام گرفته است، 1606 خانوار شامل 8246 نفر از اتباع ساکن محله های شهر زاهدان شناسایی و غربالگری ابتدایی بهداشت و سلامت برای آن ها پر شده است.

 • کمپین های سلامت

بخش سلامت و بهداشت سازمان ریلیف اینترنشنال با همکاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – با در نظر گرفتن نیاز جامعه هدف مورد نظر- جهت اجرای طرح "حمایت یکپارچه از خانواده¬های آسیب پذیر افغانستانی ساکن استان سیستان و بلوچستان" ، اقدام به برگزاری کمپین های آگاهی بخشی در خصوص بهداشت فردی با تمرکز برروی بهداشت دانش آموزان در مدارس، نوجوانان و سالمندان، بهداشت بارداری و پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری سل در مناطق مختلف شهر زاهدان نموده است.

 • تجهیز دو مرکز زایمان ایمن

حمایت یکپارچه

در راستای برنامه های سال گذشته و با توجه به نتایج مثبت حاصله از برنامه کمک های نقدی برای خانوارهای آسیب پذیر، سازمان ریلیف اینترنشنال در صدد ارائه انواع کمک های نقدی در میان خانواده ها و افراد آسیب پذیر افغانستانی ساکن در ایران است. این کمک های نقدی شامل کمک جهت ثبت نام در مدرسه، زایمان ایمن و سلامت باروری، ثبت نام برای دریافت دفترچه بیمه سلامت، کمک نقدی چند منظوره برای خانوارهای آسیب پذیر، تمدید و دریافت مدارک اقامتی و کمک نقدی جهت حمایت از افراد بسیار آسیب پذیر در شش شهر تهران، مشهد، یزد، بیرجند، زاهدان و چابهار می باشد. بدین منظور فعالیت های پیش رو به شرح ذیل ارایه میگردد:

 • آموزش و افزایش توانایی داوطلبان برای بازدید از منازل و تعامل با خانوارهای بسیار آسیب پذیر در تمام مناطق تحت پوشش
 • فراهم نمودن کمک نقدی و آگاه سازی از طریق داوطلبین آموزش دیده و کارشناسان سازمان ریلیف اینترنشنال در حوزه ی مدارک اقامتی و دسترسی به خدمات عمومی به منظور کاهش آسیب پذیری این خانوارها در شش شهر تهران، مشهد، یزد، بیرجند، زاهدان
 • ارایه کمک نقدی فوری برای افراد بسیار آسیب پذیر و در شرایط اورژانسی  پس از بررسی وضعیت آسیب پذیری خانوارها توسط کارشناسان سازمان